ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Tranzacțiile transfrontaliere

 

Ce sunt tranzacțiile transfrontaliere?

Tranzacțiile transfrontaliere - sunt plățile efectuate cu carduri bancare în afara Republicii Moldova. Acestea se refera nu numai la operațiunile efectuate cu prezența fizică a cardului (retragere de numerar la ATM, plata achizițiilor în magazin prin intermediul terminalului de plată (POS)), dar, deasemenea, achizițiile efectuate în internet prin intermediul site-urilor străine.

 

Cum se executa operațiunile cu carduri în străinătate? 

Operațiunile au loc în două etape: autorizarea numerarului și decontarea efectivă a numerarului din cont.

Autorizarea - este blocarea temporară a numerarului din cont la efectuarea operațiunilor prin intermediul cardului 

 • Dacă efectuați plata pentru produse prin intermediul cardului, la această etapă banca vânzătorului primește datele cardului Dvs., solicita blocarea sumei necesare, și transmite datele respective, prin intermediul sistemului de plăți VISA, către ProCredit Bank.
 • Banca verifică datele cardului bancar și ale contului (termenul de valabilitate a cardului, prezența blocărilor, disponibilitatea sumei necesare în cont), și efectuează confirmarea autorizației, dacă totul este în regulă și suma necesară este prezentă în cont.
 • În cazul în care pe card sunt aplicate careva blocari, sau fondurile necesare pentru plată lipsesc - banca va interzice autorizarea și operațiunea nu va fi efectuata.
 • Dacă autorizarea are loc cu succes, suma plăţii este blocată în cont și plata se consideră executată. Blocarea banilor presupune doar faptul că nu veți putea utiliza suma respectivă, deși fizic decontarea banilor din contul de card încă nu a avut loc. Pentru aceasta este necesar ca vânzătorul să efectueze operațiunea de decontare.

Decontarea - este debitarea efectivă a numerarului din contul curent, care are loc după ce ProCredit Bank primește confirmarea de la banca vânzătorului de a efectua achiziția. De regulă, această operațiune are loc în decursul câtorva (maximum - 30) zile după autorizarea plății și blocarea fondurilor. În același moment are loc și decontarea reciprocă între bănci.

  

Cum are loc conversia valutară atunci când se efectuează tranzacțiile transfrontaliere prin intermediul cardului? 

În operațiunea de conversie sunt implicate trei valute:

 • Valuta contului - valuta în care clientul păstrează banii în cont (MDL, EUR, USD);
 • Valuta operațiunii - valuta în care a fost efectuată operațiunea (a fost achiziţionat bunul sau serviciul necesar clientului);
 • Valuta decontării prin sistemul de plată - valuta în care se efectueaza decontarea reciprocă între bănci prin intermediul sistemului de plăți. În cazul VISA – este exclusiv USD.

 

Principiile de conversie a plăților în sistemul internaţional de plată  

 1. Valuta operațiunii se compară cu valuta sistemului de plăţi VISA (USD) și, în cazul în care valutele nu coincid, conversia are loc la cursul sistemului internaţional de plăţi VISA. Cursurile de conversie VISA le puteți găsi urmînd link-ul.
 2. Valuta de referință VISA (USD) se compară cu valuta contului clientului. Și, dacă valutele nu coincid, atunci are loc conversia repetată - la cursul comercial al băncii. Cursul comercialal ProCredit Bank, pentru operațiunile efectuate cu cardul, este afișat pe pagina principală a site-ului.
 3. Decontarea numerarului din contul clientului nu se efectuează în momentul achiziției, dar peste câteva zile. Prin urmare, suma finală debitata din contul Dvs., ar putea fi mai mare / mai mică decît suma blocată, în funcție de cursul valutar aplicat in momentul retragerii numerarului din cont.
 4. Dacă valutele coincid, conversia nu are loc. 

 
 

Matricea conversiilor la efectuarea operațiunilor pe card   

 

 * În cazul retragerilor de numerar în valută străină, prin intermediul ATM, conversia are loc la cursul de vânzare ProCredit Bank pentru operațiunile efectuate prin intermediul cardului.