ProCredit Bank

ProCredit Bank

Misiune

 
 
ProCredit Bank este o bancă comercială orientată spre dezvoltare. Noi oferim deservire la cel mai inalt nivel întreprinderilor mijlocii și mari, precum și persoanelor fizice care doresc să economisească. În activitatea noastră ne ghidăm de o serie de principii de bază: punem valoare pe transparență în comunicarea cu clienții noștri, nu promovăm creditarea de consum, încercăm să minimizăm impactul nostru asupra mediului înconjurător și oferim servicii bazate atât pe înțelegerea situației fiecărui client, cât și pe analiză financiară solidă.  
 

În activitatea noastră cu clienții business, ne concentrăm pe colaborarea cu întreprinderile mijlocii și mari, deoarece suntem convinși că aceste întreprinderi creează locuri de muncă și au o contribuție vitală in dezvoltarea economică a țărilor în care activează. Oferind posibilități de economisire simple și accesibile și alte servicii bancare și investind resurse semnificative în educația financiară, ne propunem să promovăm cultura economisirilor și responsabilității financiare.

 

Acționarii noștri așteaptă un randament stabil al investițiilor pe termen lung, fără ca sa fie focusati pe maximizarea profitului pe termen scurt. Investim semnificativ în instruirea și dezvoltarea personalului nostru pentru a crea o atmosferă de lucru deschisă și eficientă și pentru a oferi clienților noștri servicii prietenoase și competente.