ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Pilon 1: Sistemul intern de administrare a mediului înconjurător

ProCredit Bank monitorizează în mod continuu consumul de energie şi resurse din punctul de vedere al impactului asupra mediului înconjurător şi cel al oportunităţilor de îmbunătăţire. În cadrul băncii activează un coordonator de mediu responsabil pentru supravegherea performanţei de mediu şi coordonarea măsurilor destinate îmbunătăţirii acesteia.
 
Noi credem că pentru a obţine rezultate pe termen lung în domeniul protecţiei mediului trebuie mai întâi să ne schimbăm modul de gândire și modalitatea în care percepem mediul înconjurător. Astfel banca organizează în mod regulat iniţiative interne, având drept scop creșterea gradului de conştientizare în rândul angajaţilor asupra problemelor de mediu şi să-i încurajeze să întreprindă măsuri practice – nu numai la locul de muncă, dar şi în viaţa cotidiană. Drept exemplu, pot servi campaniile interne de eficienţă energetică. Campaniile date au fost desfăşurate cu scopul informării angajaţilor noştri despre problemele de mediu actuale în ţară, importanţa eficienţei energetice şi acţiunilor care necesită a fi întreprinse pentru a atinge rezultatele dorite. Angajaţii au primit exemple clare şi uşor de urmat. De asemenea, au fost distribuite postere şi abţibilduri mici pentru echipamentele electrice, tehnica de birou, pentru a reaminti angajaţilor să deconecteze toate aparatele electrice la sfârșitul zilei sau atunci când acestea nu sunt utilizate. Pentru a transpune atitudinea noastră Eco în fapte, am organizat mai multe iniţiative de curăţare în diferite localităţi ale țării.
 
Un alt pas important în reducerea impactului băncii asupra mediului reprezintă monitorizarea consumului lunar de energie, apă şi diferite materiale. Facem tot posibilul ca fiecare oficiu deschis recent să fie echipat cu tehnică şi materiale prietenoase mediului, cu sisteme de încălzire eficiente din punct de vedere energetic, dispozitive pentru economisirea apei, ferestre izolate termic şi becuri economice, ceea ce contribuie ulterior la reducerea consumului de resurse. Aceste măsuri au reflectat reducerea consumului de energie termică. Banca depune eforturi suplimentare astfel încât filialele care activează deja să fie eficiente din punct de vedere energetic: toate încăperile sunt dotate cu sisteme speciale de reglare, care reduc în mod automat consumul de energie necesar pentru iluminarea, încălzirea sau răcirea încăperii, maximizând astfel utilizarea luminii naturale şi economisind energia în afara orelor de lucru. 
 
O atenţie deosebită se acordă consumului de hârtie. Procesul de imprimare a documentelor a fost complet reorganizat pentru a optimiza utilizarea hârtiei. Printre măsurile întreprinse se numără înlocuirea imprimantelor individuale cu imprimante centralizate, multifuncţionale (care permit scanarea şi fotocopierea), stabilirea limitelor de imprimare pentru departamente şi procese. Drept rezultat, consumul de hârtie s-a redus. De asemenea, în cadrul şedinţelor și comitetelor toată informaţia este prezentată în formă electronică şi nu se imprimă. În timpul trainingurile, toate flipchart-uri utilizate au fost înlocuite cu table albe.
 
O altă prioritate a băncii este reducerea utilizării produselor din plastic, care exercită o influenţă negativă asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii omului. Banca a încetat procurarea paharelor din plastic, înlocuindu-le cu pahare de hârtie. Majoritatea angajaţilor au fost îndemnați să utilizeze vase din porțelan sau sticlă.
 
Suntem convinşi că implimentând aceste iniţiative, care sunt simple şi uşor de urmat, am început să parcurgem o direcţie corectă. Mai mult decât atât, am atras atenţia angajaţilor noștri făcându-i să înțeleagă și să conştientizeze importanța și grija pentru protecția mediului înconjurător,care este parte a stilului nostru de viaţă, și care trebuie transmis generaţiilor viitoare.