ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Etica de afaceri şi managementul de mediu

 

 

Etica de afaceri

Valorile corporative joacă un rol decisiv în formarea eticii noastre de afaceri. La baza activității instituțiilor ProCredit stau următoarele principii:

  • Transparenţă: Oferim informații transparente clienților noștri, publicului larg și angajaților noștri. Spre exemplu, ne asigurăm de înțelegerea deplină din partea clienților noștri a contractelor pe care le încheie cu noi și ne angajăm în educație financiară, pentru a crește nivelul de conștientizare al publicului asupra riscurilor pe care le implică ofertele financiare netransparente.
  • Cultura comunicării deschise: Comunicarea între angajați are loc în mod deschis, corect și constructiv. Conflictele la locul de muncă sunt abordate în mod profesionist, părțile implicate lucrând împreună pentru a găsi soluții.
  • Responsabilitate socială şi toleranţă: Oferim clienților noștri sfaturi profesioniste și fondate. Înainte de a le oferi un credit, evaluăm situația economică și financiară, potențialul de afacere și capacitatea de rambursare, pentru a evita supraîndatorarea lor și de a presta servicii financiare adecvate. Mai mult ca atit, ne angajăm pentru tratarea tuturor clienților și angajaților cu respect și corectitudine, indiferent de origine, culoare, limbă, gen sau apartenență religioasă. Ne asigurăm la fel și de faptul că cererile de creditare sunt evaluate prin prisma respectării de către aplicant a practicilor noastre de etica în afaceri. Nu acordăm credite întreprinderilor sau persoanelor fizice dacă există suspiciuni de utilizarea formelor de muncă periculoase, dăunătoare pentru mediul înconjurător ori forme de munca discutabile din punct de vedere moral, în special exploatarea copiilor.
  • Standarde profesionale înalte: Fiecare angajat își asumă responsabilitatea pentru calitatea muncii desfășurate și tinde întotdeauna să crească din punct de vedere profesional.
  • Angajament personal și integritate: Toți angajații grupului ProCredit trebuie să dea dovadă în permanență de onestitate deplină, orice încălcare a acestui principiu fiind sancționată cu promptitudine și rigurozitate.

 

Aceste principii reprezintă esența culturii noastre corporative, fiind aplicate în mod activ în operațiunile noastre de zi cu zi. Un alt mod de a asigura că instituția noastra adera la cele mai înalte standarde etice este aplicarea consisenta, a celor mai bune practici în mod sistematic, precum și implementrea procedurilor de prevenire a folosirii instituției noastre drept instrument pentru spălarea banilor, finanțarea actelor de terorism sau pentru alte activități ilegale. Băncile ProCredit nu tolerează activități frauduloase sau comportament suspect atât din partea clienților, cât și din partea angajaților săi. Membrii personalului sunt pregătiți pentru aplicarea principiului cunoașterii clientelei (“know your customer”) și pentru desfășurarea unei activități solide de monitorizare și raportare, în sensul respectării reglementărilor în vigoare. La nivel de grup sunt introduse politici pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a fraudelor, care sunt actualizate și aplicate cu regularitate pentru a asigura conformitatea cu standardele de reglementare locale și internaționale.

 

Managementul de mediu

Politica de afaceri a instituțiilor ProCredit are la baza sa și principii ecologice. Cele mai importante principii sunt protejarea mediului înconjurător, conservarea resurselor și măsurile de promovare a atenuării schimbărilor climatice.

Grupul ProCredit a adoptat un concept de management al mediului axat pe trei direcții:

 

Pilon 1: Sistem intern de administrare a mediului

ProCredit Bank Moldova pune în practică un demers pentru o mai bună înţelegere şi îmbunătăţire a sustenabilităţii modului propriu de folosire a energiei şi impactului asupra mediului. Banca atrage o atenţie sporită problemelor aferente mediului la deschiderea unei filiale noi sau renovarea unei existente. De exemplu, tot mobilierul nostru este făcut din plăci aglomerate, material reciclat. În prezent utilizăm becuri care economisesc energia electrică şi planificăm să trecem la lămpi cu LED în viitorul apropiat. Pentru a proteja în continuare mediul, noi nu mai instalăm echipament care consumă multă energie electrică, precum climatizatoare mari. Problemele de mediu reprezintă un component esenţial al trainingului oferit personalului ProCredit Bank la nivel local, regional şi internaţional. De exemplu, pentru proiectul lor final, participanţii la ProCredit Entry Program sunt rugaţi să elaboreze un proiect pentru o afacere verde care nu doar nu ar aduce daune mediului, dar şi ar ajuta la ameliorarea acestuia.

Banca a numit un coordonator de mediu care este responsabil de monitorizarea performanţei noastre de mediu şi coordonează eforturile pentru a o îmbunătăţi.

 

Pilon 2: Administrarea riscului de mediu în activitatea de creditare

ProCredit Bank Moldova a implementat un sistem de administrare a mediului bazat pe evaluarea continuă a portofoliului de credite, în conformitate cu criteriile de mediu, o analiză în profunzime a tuturor activităţilor economice care ar putea implica riscuri de mediu, precum şi respingerea cererilor de împrumut de la întreprinderile implicate în activităţi care sunt considerate periculoase pentru mediul înconjurător şi care apar pe lista de excludere a instituţiei noastre. Prin includerea problemelor de mediu în procesul de aprobare a creditelor, ProCredit Bank Moldova este capabilă, de asemenea, să crească gradul de conştientizare asupra problemelor de mediu în rândul clienţilor săi.

 

Pilon 3: Promovarea „finanţării verzi”

ProCredit Bank Moldova îşi propune să promoveze o dezvoltare economică la un nivel cât mai sustenabil posibil. În 2012 am lansat un program de finanţare a serviciilor ecologice, constând din credite pentru eficienţă energetică, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru întreprinderi. Această iniţiativă va implica, de asemenea, construirea de relaţii cu furnizorii de echipamente şi servicii ecologice şi încurajarea acestora să ofere servicii care poartă etichetele de eficienţă energetică standard ale UE. Banca îşi propune să utilizeze serviciile şi abordarea sa de finanţare „verde” pentru sporirea gradului de conştientizare şi înţelegere la nivelul publicului larg.