ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Codul de conduită

 

 

Toate valorile noastre corporative sunt reflectate în Codul de conduită, care transformă principiile etice în norme de conduită pentru tot personalul grupului ProCredit.

Pentru a ne asigura că noii angajaţi înţeleg pe deplin toate principiile care au fost definite, în cadrul seminariilor introductive a fost introdusă o secţiune aparte pentru studierea Codului de conduită şi a importanţei acestuia pentru toţi membrii echipei noastre. Iar pentru a ne asigura că angajaţii îşi respectă angajamentul faţă de standardele etice înalte şi că sunt informaţi în legătură cu noile subiecte şi evoluţii cu caracter etic pentru instituţia noastră, sunt organizate cu regularitate seminarii de actualizare pentru angajaţii noştri, susţinute de personalul existent, în cadrul cărora sunt prezentate studii de caz şi sunt discutate neclarităţile.

 

  

Codul de conduită a băncii