ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Grupul ProCredit realizează o creștere semnificativă a portofoliului de credite în mărime de 8,9% în prima jumătate a anului 2018

• In prima jumătate a anului 2018, Grupul ProCredit a înregistrat o creștere majoră: portofoliul de credite a crescut cu 350 de milioane EUR sau cu 8,9% (tr.1 2017: 4,8%), ajungând la 4,3 miliarde EUR; 

• Rezultatul consolidat din operațiunile de afaceri aflate în curs de desfășurare în prima jumătate a anului 2018, de 26,7 milioane EUR, este considerabil mai mare decât cel obținut în primul semestru al anului 2017 (20,8 milioane EUR);

• Implementarea conceptului de Direct Banking pentru clienții persoane fizice a dus la o creștere cu 11,1% a veniturilor nete din comisioane, acestea ajungând la 24,0 milioane EUR (tr.1 2017: 21,6 milioane EUR);

• Prognozele pentru anul 2018 se confirmă: creșterea brută a portofoliului de credite de 12-15% și rentabilitatea capitalului propriu de 7,5 - 8,5%.

 

Frankfurt pe Main, 14 august 2018 - ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) raportează o creștere dinamică pentru băncile din Grupul ProCredit, aflate în Europa de Sud-Est și Europa de Est. Poziționată ca "Hausbank" pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM), grupul ProCredit a realizat o creștere brută a portofoliului de credite de 8,9% sau 350 milioane EUR în prima jumătate a anului 2018, atingând totalul de 4,3 miliarde EUR (31 decembrie 2017: 3,9 miliarde EUR). Grupul ProCredit a reușit să continue trendul pozitiv înregistrat în tr.1 2017 (4,8% sau 173 milioane EUR), dar și al întregului an financiar 2017 (8% sau 281 milioane EUR).

 

Până la sfârșitul anului financiar 2017, dezvoltarea portofoliului de credite din cadrul grupului ProCredit a fost marcat de procesul de transformare prin care a atenția a fost concentrată asupra IMM-urilor cu perspective bune de dezvoltare. Creșterea semnificativă înregistrată în prima jumătate a anului 2018 demonstrează modul în care toate băncile din Grupul ProCredit s-au poziționat ca "Hausbanks" pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

 

Borislav Kostadinov, Membru al Consiliului de Administrație al ProCredit General Partner AG (entitate de gestionare unică a ProCredit Holding AG & Co. KGaA): "Prima jumătate a anului 2018 a fost foarte bună pentru grupul ProCredit. Am înregistrat o creștere puternică a portofoliului, depășind chiar întregul an financiar precedent. Acest fapt demonstrează că am reușit să continuăm extinderea planificată a conlucrării  cu Întreprinderile Mici și Mijlocii. Din acest motiv, în februarie 2018,  am efectuat operațiunea de majorare a capitalului . Succesul nostru derivă din servicii de înaltă calitate oferite de către angajații noștri, combinate cu poziționarea noastră ca ”Hausbanks” în care Întreprinderile Mici și Mijlocii au încredere".

 

Portofoliul nostru de credite ”verzi”, pe care băncile din cadrul Grupului ProCredit le utilizează pentru a stimula proiectele ecologic responsabile, a înregistrat o creștere puternică: la 30 iunie 2018, aceste credite au atins 13,9% din portofoliul total de credite (31 decembrie 2017: 12,6%). De asemenea, creditele ”verzi” au reprezentat 17,2% din totalul creditelor investiționale până la data de 30 iunie 2018.

 

În prima jumătate a anului 2018, rezultatul consolidat al Grupului ProCredit din operațiunile de afaceri care sunt în curs de desfășurare a înregistrat 26,7 milioane EUR, în creștere cu aceeași perioadă a anului precedent (2017: 20,8 milioane EUR). Măsurile întreprinse în anul precedent  pentru creșterea eficienței se reflectă în mod clar în reducerea cheltuielilor de operaționale. În comparație cu aceeași perioadă din anul precedent, cheltuielile cu personalul și cheltuielile administrative au scăzut cu 12,3%, sau 11,7 milioane EUR, până la 83,5 milioane EUR. Mai mult, odată cu introducerea conceptului de Direct Banking pentru clienții persoane fizice, veniturile nete din comisioane au crescut cu 11,1%, până la 24,0 milioane de euro. Campaniile de marketing din a doua jumătate a anului 2018 urmăresc creșterea gradului de informare asupra noului concept de deservire.

 

Cheltuielile pentru provizioane au rămas scăzute, ceea ce a avut, de asemenea, un efect pozitiv asupra rezultatului consolidat. Această dezvoltare se bazează pe îmbunătățirea constantă a calității portofoliului. Pe parcursul primelor șase luni ale anului, ponderea creditelor neperformante a scăzut de la 4,8% la 31 decembrie 2017 la 3,7% la 30 iunie 2018. Nivelul de acoperire a riscurilor pentru creditele neperformante a crescut la peste 90 %.

 

Raportul costuri/venituri a scăzut în primele șase luni ale anului 2018 la 71,3%, comparativ cu un 75,1% în tr.1 2017. Îmbunătățirile vizibile în acest indicator reflectă implementarea cu succes a măsurilor de eficientizare a costurilor.

 

Rezultatul global consolidat al grupului ProCredit a depășit nivelul înregistrat pentru prima jumătate a anului 2017 (23,6 milioane EUR) atingând 26,7 milioane EUR.

 

Dl. Kostadinov a afirmat: "Suntem mulțumiți de rezultatele noastre obținute în prima jumătate a anului. Reducerea costurilor legate de rețeaua de Sucursale și Agenții a contribuit pozitiv la această dezvoltare. Conceptul nostru de Direct Banking pentru clienți persoane fizice începe să dea rezultate: vrem creșterea numărului de clienții din clasa mijlocie, care conștientizează beneficiile serviciilor bancare simple și confortabile, accesate prin canale digitale. Acest lucru ne-a permis să realizăm o creștere a venitului net din comisioane ".

 

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a fost de 7,5% la 30 iunie 2018. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ROE sa îmbunătățit cu 0,5 puncte procentuale (H1 2017: 7,0%), în ciuda majorării de capital.

 

Depozitele de la clienți, care reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pentru băncile ProCredit, au fost de 3,6 miliarde EUR la 30 iunie 2018; s-au menținut la același nivel ca la sfârșitul anului 2017 și ușor peste valoarea de 3,5 miliarde EUR înregistrată la sfârșitul anului 2016. Aceasta este o realizare foarte pozitivă, în special în lumina reducerii semnificative a rețelei noastre de sucursale și a digitalizării serviciilor pentru clienții persoane fizice. Scăderea în volumul de depozite legată de închiderea anumitor locații a fost compensată în întregime prin depozitele în creștere de la clienții persoane juridice.

 

Coeficientul capitalului de gradul întâi a crescut de la 13,7% la sfârșitul anului 2017 la 14,6%, subliniind capitalizarea solidă a grupului ProCredit. Majorarea de capital de 10% efectuată în februarie 2018 a avut o influență semnificativă asupra acestui raport.

 

Cerințele de capital în conformitate cu procesul de revizuire și evaluare a supravegherii (SREP) au fost furnizate către ProCredit Holding pentru prima dată în T2 2018. Cerința SREP pentru grupul ProCredit pentru anul 2018 a fost stabilită la 8,1% pentru capitalul CET1, 10,1% pentru nivelul de capital de rangul 1 și de 12,9% pentru rata capitalului total, ținând cont de tampoanele de capital. Baza de capital a Grupului ProCredit este confortabil superioară acestor cerințe.

 

Pentru anul 2018, ProCredit confirmă previziunile prezentate în raportul anual publicat în 2017: creșterea portofoliului de credite de 12-15%. În funcție de evoluția marjei nete de dobândă și a creșterii portofoliului de credite, se preconizează că ROE va fi între 7,5% și 8,5% pentru anul financiar 2018.

 

Raportul semestrial al grupului este disponibil începând de astăzi în limba germană și engleză pe pagina web al ProCredit Holding, în compartimentul Relații cu investitorii, la: http://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-publications/financial-reports/.

 

Contacte:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138,
E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

Despre ProCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul în Frankfurt pe Main, Germania, este compania-mamă a grupului orientat spre dezvoltare ProCredit, format din bănci comerciale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri). Pe lângă concentrarea operațională pe Europa de Sud-Est și de Est, grupul ProCredit este prezent și în America de Sud și Germania. Acțiunile companiei sunt tranzacționate pe segmentul Prime Standard al Bursei de Valori din Frankfurt. Acționarii de bază din cadrul ProCredit Holding AG & Co. KGaA includ investitorii strategici Zeitinger Invest și ProCredit Staff Invest (instrumentul de investiții pentru personalul ProCredit), DOEN Participaties BV, KfW Development Bank și IFC (parte a Grupului Băncii Mondiale). În calitate de companie superioară a grupului, în conformitate cu Legea bancară germană, ProCredit Holding AG & Co. KGaA este supravegheată la nivel consolidat de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) și Bundesbank. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul nostru web: www.procredit-holding.com.

 

Declarațiile privind așteptările de viitor

Acest raport include și așteptări de viitor. Declarații anticipative sunt declarații care nu descriu evenimentele din trecut. Acestea includ declarații privind așteptările ProCredit Holding-ului, precum și ipotezele care stau la baza acestora. Declarațiile se bazează pe planurile, estimările și prognozele disponibile în prezent Managementul-ului ProCredit Holding. Declarațiile afirmative se referă, așadar, numai la data la care sunt făcute. ProCredit Holding nu își asumă obligația de a actualiza aceste declarații în cazul unor noi informații sau evenimente viitoare. Declarațiile anticipative implică în mod natural riscuri și incertitudini. Diverși factori pot influența rezultatele reale. Acești factori pot include perturbații majore în zona euro, o schimbare semnificativă a comerțului exterior sau a politicii monetare, o agravare a marjei ratei dobânzii sau fluctuații puternice ale cursului de schimb. În cazul apariției oricăruia dintre acești factori, impactul ar putea fi manifestat prin scăderea sau creșterea portofoliului de credite și prin creșterea creditelor datorate în restanță, ceea ce ar duce la o rentabilitate mai mică.