ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Comunicat B.C."ProCredit Bank" S.A.

Comunicat B.C."ProCredit Bank" S.A.

 

La data de 5 iunie 2023, prin decizia Adunării Generale a Acționarilor ProCredit Holding AG & Co. KGaA, s-a aprobat schimbarea formei juridice de organizare a societății, din Societate în Comandită pe Acțiuni (AG & Co. KGaA) în Societate pe Acțiuni (AG).

 

La data de 27 septembrie 2023 în Registrul Comerțului din Germania, a avut loc înregistrarea noii forme juridice de organizarea a Acționarului Unic al BC ProCredit Bank S.A. - ProCredit Holding AG (Societate pe Acțiuni ProCredit Holding).

 

Având în vedere că ProCredit Holding, acționarul unic al BC ProCredit Bank S.A., a trecut prin procesul de schimbare a formei juridice de organizare, din Societate în Comandită pe Acțiuni (AG & Co. KGaA) în Societate pe Acțiuni (AG), la data de 12 ianuarie 2024 a avut loc înregistrarea nemijlocită a modificărilor în Sistemul Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare S.A., în conformitate cu cerințele cadrului normativ în vigoare a Republicii Moldova.