ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Aviz privind deciziile Adunării Generale a Acţionarilor

AVIZ

 

B.C. “ProCredit Bank” S.A., înregistrată la 25.10.2007 cu IDNO 1007600059183, având sediul la bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 65, of. 901, Chişinău, MD-2001, Republica Moldova, aduce la cunoştinţa publicului că la data de 20 iunie 2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor B.C. “ProCredit Bank” S.A., la care acționarul unic al Băncii – ProCredit Holding AG &Co. KGaA a decis:

 

  • Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

  • Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii

  • Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, auditat de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.

  • Aprobarea cererii de demisie a membrului Consiliului Băncii

  • Alegerea unui nou membru al Consiliului Băncii

  • Alegerea noii componențe a Consiliului Băncii și a Președintelui acestuia 

  • Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2022 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta

  • Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2021, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2021

  • Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii

  • Aprobarea cuantumului remunerației anuale a membrilor Consiliului Băncii

 

 

Comitetul de Conducere

al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.”