ProCredit Bank

ProCredit Bank

Rata procentuală LIBOR 6М / EURIBOR 6М / TDA 9M / AIR 6M / TERM SOFR / IRCC / IRCB

 

Stimaţi clienţi,

 

Vă aducem la cunoştinţă că intră în vigoare noile rate procentuale:

 

Rata procentuală din 15.07.2024

din 15.06.2024

LIBOR 6M USD 5.7623% 5.7623%
EURIBOR 6M EUR 3.7450% 3.7950%
TDA 9M MDL  0.00%  0.00%
AIR 6M MDL 2.81% 3.07%

 

Rata procentuală din 20.06.2024

din 20.07.2024

AIR 6M USD 2.43% 2.35%
6MTermsofr USD 5.3142% 5.2547%
NEW Euribor 6 m 3.7450% 3.682%
IRCB MDL 2.50% 2.49%
IRCC MDL 3.48% 3.46%

 

Rata de referință pentru creditele din Programul „373” 01.07.2024 - 31.12.2024

01.01.2024 - 30.06.2024

MDL 3.46% 4.38%
EUR 1.65% 1.88%
USD 1.65% 1.88%

 

Rata de referinta pentru creditele din Programul 373 ,  in vigoare din 17.05.2024, cu modificare trimestrială a ratei dobânzii 17.05.2024 - 30.06.2024

01.07.2024 - 30.09.2024

MDL 4.19 % 3.48 %
EUR 1.95 % 1.61 %
USD 1.95 % 1.61 %

 

Vă atragem atenția asupra faptului că ratele procentuale LIBOR 6M USD / AIR 6M USD / EURIBOR 6M EUR / TDA 9M MDL / AIR 6M MDL / TERM SOFR / IRCC / IRCB  sunt rate variabile şi se modifică odată la 6 luni. Prin urmare, clienții a căror rată la credit este variabilă şi ataşată la LIBOR 6M USD / AIR 6M USD / EURIBOR 6M EUR / TDA 9M MDL / AIR 6M MDL / TERM SOFR / IRCC / IRCB, vor avea rate procentuale noi, iar graficul de rambursare va fi revizuit.

Rata LIBOR 6M USD este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele cu termen mai mare de 1 an, care au fost debursate în dolari SUA sau indexate în Lei (pentru creditele eliberate până la data de 14 martie 2022). 
Rata AIR 6M USD este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele, care au fost debursate în dolari SUA sau indexate în Lei (pentru creditele eliberate în perioada 15.03.2022 -11.06.2023).

TERM SOFR este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele, care sunt debursate în dolari SUA sau indexate în Lei (pentru creditele eliberate începând cu data de 12 iunie 2023).

Rata EURIBOR 6M EUR este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele cu termen mai mare de 1 an, care au fost debursate în EURO, sau indexate în Lei.

TDA 9M MDL este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în Lei, pe un termen mai mare de 1 an (pentru creditele eliberate pînă la data de 27 iunie 2016).
AIR 6M MDL este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în Lei  (pentru creditele eliberate începînd cu data de 15 ianuarie 2017).  
Rata IRCC MDL – indicele de referință credite consumatori este utilizată pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în monedă națională  (pentru creditele eliberate începînd cu data de 01 august 2023). 

Rata IRCB MDL – indicele de referință pentru creditele eliberate în monedă națională pentru clienți business precum și pentru creditele eliberate clienților persoane fizice a căror scop fiind activitate de antreprenoriat sau cea profesională  (pentru creditele eliberate începând cu data de 15 august 2023). 

                                                            

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - rata medie procentuală la creditele debursate pe piața internațională. LIBOR este cel mai frecvent indicator al ratelor procentuale în lume, pe termen scurt, fiind calculat de către Asociația Bancherilor Britanici.
AIR 6M USD - media pentru ultimele 6 luni a costului financiar al fondurilor atrase de către Bancă în USD (costul cheltuielilor din dobânzi, comisioane, inclusiv cele ce țin de garanțiile financiare aferente fondurilor respective, dacă există), calculată de către Departamentul Finanțe pentru luna precedentă.
TERM SOFR  este rata de referință cu maturitatea de 6 luni, publicată de către Grupul CME (Chicago Mercantile Exchange) desemnat ca administrator pentru calcularea și publicarea ratelor TERM SOFR. Aceasta, reprezintă un set zilnic de estimări anticipative ale ratei dobânzii de referință în dolari americani.
EURIBOR (European Interbank Offered Rate) - rata minimă sau de bază la creditele debursate pe piaţa europeană. Indicatorul de referinţă este calculat de Federația Europeană Bancară, care reprezintă interesele instituțiilor de creditare în ţările din zona Euro, precum și Islanda, Norvegia, Elveția și Asociația Piețelor Financiare.
TDA 9M MDL - rata dobânzii la depozitele la termen de 9 luni în MDL la ProCredit Bank 
AIR 6M MDL media pentru ultimele 6 luni a costului financiar al fondurilor atrase de către Bancă în MDL (costul cheltuielilor din dobânzi, comisioane, inclusiv cele ce țin de garanțiile financiare aferente fondurilor respective, dacă există), calculată de către Departamentul Finanțe pentru luna precedentă.
IRCC MDL  - reflectă ratele medii ponderate ale dobânzilor la depozitele noi atrase în monedă națională, cu maturitatea de 6-12 luni, în sistemul bancar național total.
IRCB (indicele de referință clienți business) - se bazează pe soldul mediu zilnic al pasivelor sensibile la rata dobânzii (fondurile clienților, împrumuturi) în MDL și costul acestora ce țin de cheltuielile cu dobânzile, comisioanele, inclusiv cele aferente garanțiilor financiare, dacă este cazul, atrase de Bancă, calculat pentru luna anterioară.
 
 

Pentru creditele eliberate din Programul de stimulare a investițiilor „373” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2023 din 07.06.2023, rata  dobânzii este revizuită o dată la 6 luni și se stabileste în funcţie de fluctuaţia ratei de referinţă publicate de Banca Națională a Moldovei.

Rata de referință, publicată de Banca Națională a Moldovei, este calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valută cu termenul de la 6 la 12 luni, total pe sectorul bancar (sursa: www.bnm.md).                                        

Informația referitor la rata de referință pentru Programul de stimulare a investițiilor „373” , este publicata pe pagina web oficială a Programului (www.373.gov.md), precum și pe pagina web oficială a ODA (www.oda.md)

 

 

La data de 17.05.2024 a intrat în vigoare  Hotărârea Guvernului nr.327/2024 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (facilitarea accesului la finanțe pentru ÎMM) prin care au fost efectuate modificări la Hotărârea Guvernului nr. 351/2023 pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor „373”.

 

Începînd cu data de 17.05.2024 pentru creditele noi debursate se vor utiliza  ratele de referință sunt revizuite și publicate de către ODA o dată la 3 luni și ajustate și aplicate corespunzător de  către BC ProCredit Bank S.A. , conform următoarelor:

  1. Luna de referință pentru stabilirea ratei de referință-Octombrie, - anul precedent

Perioada de aplicare a ratei de Referință de către EFP –

01 ianuarie – 31 martie, anul curent

 

  1. Luna de referință pentru stabilirea ratei de referință -Ianuarie, anul curent

Perioada de aplicare a ratei de Referință de către EFP-

01 aprilie – 30 iunie, anul curent

 

  1. Luna de referință pentru stabilirea ratei de referință-

anul curent Aprilie,

 

Perioada de aplicare a ratei de Referință de către EFP-

01 iulie – 30 septembrie, anul curent

        

  1.  Luna de referință pentru stabilirea ratei de referință-

anul curent Iulie,

Perioada de aplicare a ratei de Referință de către EFP-

anul curent 01 octombrie – 31 decembrie

 

SAU sub forma de tabel

 

Luna de referință pentru stabilirea ratei de referință de către BNM

Perioada de aplicare a ratei de referință de către Bancă

Octombrie, anul precedent

01 ianuarie – 31 martie, anul curent

Ianuarie, anul curent

01 aprilie – 30 iunie, anul curent

Aprilie, anul curent

01 iulie – 30 septembrie

Iulie, anul curent

  1. ctombrie – 31 decembrie