ProCredit Bank

ProCredit Bank

Dezvaluirea Informatiei

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Activitatea sucursalelor şi agenţiilor

Sucursalele ProCredit Bank desfăşoară următoarele activităţi financiare:
 
a) acceptarea depozitelor de la cienţii băncii (plătibile la vedere sau la termen, etc.), cu sau fără dobîndă
b) acordarea de credite (de consum şi ipotecare, factoring cu sau fără drept de regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, eliberarea garanţiilor şi cauţiunilor etc.)
c) împrumuturi de fonduri, cumpărarea/vânzarea, în cont propriu sau în contul clienţilor (cu excepţia subscrierii valorilor mobiliare), de:
- instrumente ale pieţei financiare (cecuri, cambii şi certificate de depozit etc.)
- futures şi opţioane financiare privind titlurile de valoare şi ratele dobînzii
- instrumente privind rata dobînzii
- titluri de valoare
d) acordarea serviciilor de decontări şi încasări
e) emiterea şi administrarea instrumentelor de plată (cărţi de credit sau de plată, cecuri de voiaj, cambii bancare etc.)
f) cumpărarea şi vânzarea banilor (inclusiv a valutei străine)
g) leasing financiar 
h) acordarea serviciilor creditare aferente
i) acordarea serviciilor în calitate de agent sau consultant financiar, cu excepţia celor de la lit.a) şi b)
j) operaţiuni în valută străină, inclusiv contracte futures de vânzare a valutei străine
k) acordarea de servicii fiduciare (investirea şi gestionarea fondurilor fiduciare), păstrarea şi administrarea valorilor mobiliare şi altor valori etc.
l) acordarea serviciilor de gestionare a portofoliului de investiţii şi acordarea de consultaţii privind investiţiile
m) subscrierea şi plasarea titlurilor de valoare şi acţiunilor, operaţiunile cu acţiuni
n) orice altă activitate financiară permisă de Banca Naţională
 
 
Agenţiile ProCredit Bank desfăşoară următoarele activităţi financiare:
 
a) acceptarea depozitelor (plătibile la vedere sau la termen etc.), cu sau fără dobîndă, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială, recepţionarea şi prelucrarea documentelor şi a datelor aferente deschiderii contului de depozit
b) vânzarea certificatelor de depozit
c) acordarea serviciilor de încasări, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială
d) operaţiuni de schimb valutar în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară
e)  operaţiuni cu cecuri de călătorie
f)  acordarea serviciilor de păstrare în siguranţă a bunurilor
g) acordarea serviciilor aferente transferului de credit: recepţionarea, prelucrarea documentelor de plată, încasarea mijloacelor băneşti în cazul în care clientul nu are deschis cont bancar şi transmiterea tuturor datelor spre executare către filială sau sediul central al băncii
h) operaţiuni de administrare a debitării directe: recepţionarea, prelucrarea documentelor de plată şi transmiterea tuturor datelor spre executare către filială sau sediul central al băncii, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de filială
i) operaţiuni de deservire a deţinătorilor de carduri bancare prin intermediul POS terminalelor instalate la sediul agenţiei: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu numerar, asigurarea posibilităţii de efectuare a plăţilor prin intermediul cardurilor, recepţionarea şi prelucrarea documentelor şi a datelor aferente deschiderii contului de card
j) acordarea serviciilor aferente transferurilor băneşti prin intermediul sistemelor de transfer internaţional de mijloace băneşti, în baza contractelor încheiate şi/sau gestionate de bancă cu sistemele de transferuri internaţionale
k)  acordarea serviciilor de consultanţă financiară
l) operaţiuni de recepţionare, prelucrare şi eliberare a documentelor şi informaţiilor necesare pentru acordarea şi supravegherea creditelor, realizarea acţiunilor în vederea rambursării (recuperării) creditelor şi a altor creanţe ale băncii, precum şi pentru efectuarea altor operaţiuni cu clienţii.
 
Suntem bucuroşi să vă vedem în oricare din oficiile ProCredit Bank.