ProCredit Bank

ProCredit Bank

Garanţii bancare

 

Garanţiile bancare joacă un rol tot mai important în comerţul local şi internaţional. În conformitate cu o garanţie bancară, banca acţionează drept garant pentru o pretenţie sau obligaţie, care vă acordă statutul de partener sigur şi demn de încredere.

 

 

 

 

 

 

ProCredit Bank emite diferite tipuri de garanţii în valută naţională şi străină:

 

Garanție de participare la licitaţie sau de ofertă
Obiectul acesteia presupune acoperirea riscului organizatorului licitaţiei ca ofertanţii participanţi să-și retragă/schimbe oferta făcuta, ori în cazul câştigării licitaţiei, să refuze semnarea contractului sau să nu furnizeze garanţia de buna execuţie cerută.

Documente necesare

 

Garanţie de bună execuţie
Obiectul acesteia este acoperirea riscului pe care l-ar putea avea cumparatorul ca vânzătorul (ordonatorul garanţiei) sa nu îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contractul de vânzare-cumpărare (sau contractul de prestare a unor servicii) sau să şi le îndeplinească defectuos.

Documente necesare

 

Garanţie de restituire a avansului
Obiectul acesteia este acoperirea riscului cumpărătorului de a nu-i fi rambursat avansul plătit, în cazul în care livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor nu a avut loc sau s-a desfăşurat defectuos.

Documente necesare

 

Garanţie de admitere temporară (de vamă)

Obiectul acestei garanţii este asigurarea autorităţii vamale ca ordonatorul va plăti taxele vamale aferente intrării mărfurilor în țara importatorului, dacă, după îndeplinirea obligaţiilor contractuale (terminarea lucrărilor), acesta nu le returnează în țara de origine.

Documente necesare
 

 

Garanţie de plată
Obiectul acestei GB este acoperirea riscului vânzătorului de a nu primi de la cumpărător preţul contractului.

Documente necesare

 

Garanţii indirecte
Este un angajament de plată asumat de banca garantă locala către beneficiarul garanţiei, emis în baza contragaranţiei primite de la o bancă terță. Ori angajamentul de plată asumat de către o bancă terță față de beneficiarul garanției, emis în baza contragaranţiei primite de la ProCredit Bank.

Documente necesare
 

ProCredit Bank emite garanţii finanţate de bancă, precum şi garanţii în baza unui gaj constituit în formă de depozit bancar. Banca de asemenea primește garanții bancare in favoarea clienților săi.

 
Cerere garanție bancară
Model cerere garanție bancară îndeplinit