Licitații încheiate în 2020

 

Denumirea licitației   Compania aleasă Termen de colaborare
1.

Licitația publică privind selectarea companiei pentru desfașurare audit extern privind întocmirea și raportarea către BNM și anume:

1. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor în scopuri prudențiale.

2. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor Corep în scopuri de supraveghere.

3. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor în vederea identificării și suprevegherii riscului de credit. 

4. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor cu privire la regimul rezervelor obligatorii.

5. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor privind unele operațiuni valutare.

6. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor cu privire la cardurile de plată.

7. Altele (conform Anexei 1, Tabel 7).   

 • Grant Thorton Audit SRL

 Pîna la indeplinirea obligatiunilor contractuale. 

2. Licitația publică privind selectarea companiei pentru prestarea serviciilor de evaluare
 • Evalestim SA

 • Proestim Grup SRL

 • Appraiser Imobil SRL

2 ani cu prelungire automată încă pe 1 an în caz de colaborare pozitivă
3.

Licitația publica privind selectarea companiei pentru desfășurarea audit extern in domeniile:

 1. Ținerea evidenței contabile și întocmirea rapoartelor despre activitatea anuală a băncii, situațiile financiare FINREP
 2. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
 3. Analiza activităților externalizate ale Băncii 

 

 • KPMG Moldova SRL
 • Grant Thornton Audit SRL
 • Grant Thornton Audit SRL
Pîna la finisarea si prezentarea raportului
4. Licitație privind selectarea companiei pentru procurarea Echipamentului IT - Servere HP
 •  Triomac SRL
Pîna la indeplinirea obligatiunilor contractuale. 
5.

Licitația publica privind selectarea companiei pentru desfășurarea audit extern in domeniile:

 1. Ținerea evidenței contabile și întocmirea rapoartelor despre activitatea anuală a băncii, situațiile financiare FINREP, fondul de garantare, rapoarte către grup și conformitate
 2. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
 3. Analiza activităților externalizate ale Băncii 
 • KPMG Moldova SRL

 • Grant Thornton Audit SRL
 • Grant Thornton Audit SRL
Pîna la finisarea si prezentarea raportului
6. Licitația publică privind selectarea companiei pentru procurarea echipamentului IT: Workstation, Laptop, Monitor
 • Fors-Computer SRL

12 luni, cu posibilitate de prelungire

7. Licitația publica privind selectarea companiei de architectura și design Din motivul modificării procesului de lucru, nu a fost selectată nici o companie  
8. Licitația publică privind selectarea companiei pentru servicii de curățenie în oficiile băncii Din motivul modificării procesului de lucru, nu a fost selectată nici o companie  
9. Licitația publică privind selectarea companiei pentru procurarea echipamentului IT: UPS
 • I.C.S. SOFTLINE INTERNATIONAL S.R.L.

Pînă la indeplinirea condițiilor contractuale