În atenția acționarului unic al Băncii

AVIZ

 

B.C. “ProCredit Bank” S.A., înregistrată la 25.10.2007 cu IDNO 1007600059183, având sediul la bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of. 901, Chişinău, MD-2001, Republica Moldova, aduce la cunoştinţa publicului că la data de 20 iunie 2024 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. “ProCredit Bank” S.A., la care acționarul unic al Băncii – ProCredit Holding AG a decis:

 

-              Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

-              Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii

-              Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, auditat de Societatea de Audit „ BDO Audit & Consulting "  S.R.L.

-              Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii

-              Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2024 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta

-              Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2023, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2023

-              Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii

-              Aprobarea cuantumului remunerației anuale a membrilor Consiliului Băncii

 

 

Comitetul de Conducere

al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.”