ProCredit Bank

ProCredit Bank

ProCredit Holding

                                                       

ProCredit Holding (ProCredit Holding AG & Co. KGaA) este compania-mamă, care deține pachetul de control în fiecare instituție ProCredit.
 
Funcțiile principale ale ProCredit Holding vis a vis de băncile grupului sunt asigurarea capitalului și finanțarea, precum și stabilirea strategiilor de dezvoltare și supraveghere. ProCredit Holding asigură că fiecare instituție ProCredit dispune de o structură organizațională corespunzătoare și proceduri care reflectă politicile grupului, precum implementarea standardelor de management al riscurilor și măsuri de combatere și previnire a spălarii banilor. De asemenea, ProCredit Holding participă activ în procesul de administrare a resurselor umane și de instruire, atât în cadrul băncilor, cât și în cadrul academiilor ProCredit. Mai mult decât atât, Procredit Holding creaza mecanisme pentru împărtășirea rapidă a celor mai bune practici bancare în rândul managerilor de nivel înalt și mijlociu din toate instituțiile ProCredit prin intermediul seminarelor și grupuri de lucru, organizate la nivel international cu regularitate.
 
Supravegherea și guvernarea corporativă în cadrul grupului
 
În activitatea sa, grupul ProCredit se ghidează de cele mai bune practici bancare internaționale, precum și de standardele de reglementare din Germania. Începând cu anul 2012 ProCredit Holding dispune de licență ca "companie care deține controlul" asupra grupului ProCredit, emisă de Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (BaFin). În conformitate cu legea privind băncile a Republicii Federale Germania, ProCredit Holding este responsabilă de menținerea nivelului corespunzător de capital social în toate instituțiile grupului, asigurarea respectării tuturor cerințelor regulamentelor bancare ale Germaniei în domeniul contabilității, managementului riscurilor și conformității cu regulamentele existente, prevenirii spălării banilor, fraudelor bancare și finanțării terorismului.
 

Acționari ai ProCredit Holding

  

                       

       

                                   

 

                                    

 

                        

 

                 

   

 

 

 

 

Zeitinger Invest GmbH este o companie cu răspundere limitată, cu sediul în Frankfurt. Compania s-a format ca succesor al Internationale Projekt Consult GmbH (IPC), în 2016, și este acționarul majoritar și strategic din cadrul grupului ProCredit. Zeitinger Invest, acționarul unic al IPC, este deținut de membrii familiei Zeitinger, care cred cu fermitate în ideea europeană și în valorile sale umaniste.

Începând cu 1980, familia a făcut pași noi în câmpul dezvoltării, urmărindu-și obiectivele prin asumarea unor misiuni de consultanță și a responsabilității manageriale. Unul dintre principiile de bază care ghidează activitatea acesteia este implicarea în transmiterea valorilor antreprenoriale, pe care Zeitinger Invest le consideră ca fiind motorul dezvoltării sustenabile pe termen lung. În particular, ca acționar fondator al ProCredit Holding, compania a implementat noi standarde în formarea de instituții financiare orientate către grupuri țintă, în țări aflate în curs de dezvoltare și economii emergente, având convingerea că instituțiile financiare puternice și funcționale reprezintă cea mai importantă condiție pentru finanțarea eficientă a micilor antreprenori, în concordanță cu valorile unui echilibru social de durată, ce are în vedere aspecte ce țin de protecția mediului.
 

  

 

 

 

 

 

ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG a fost fondată în 1998 ca IPC Invest de un grup de angajaţi IPC, care au avut ca scop lărgirea responsabilităţilor lor legate de acordarea serviciilor de intermediere financiară pentru companii din categoriile small şi medium, precum şi pentru persoane fizice – şi astfel au devenit coproprietari ai băncilor ProCredit, asumîndu-şi toate responsabilităţle aferente. La momentul de faţă, majoritatea colaboratorilor din cadrul ProCredit Holding, membrii echipelor de management din toate băncile ProCredit, precum şi mulţi angajaţi ai grupului sunt parteneri ai ProCredit Staff Invest. Prin îndeplinirea responsabilităţilor sale cotidiene, ei asigură faptul că investiţile lor în ProCredit Holding duc la rezultate dorite în ceea ce priveşte dezvoltarea şi beneficiile financiare.

 

 

     

 

 

 
Banca de dezvoltare KfW este o instituție prin intermediul căreia Guvernul Republicii Federale Germania finanțează investițiile și serviciile de consultanță aferente în țările în curs de dezvoltare și țările cu economie în tranziție. Scopul său este crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale și economice în aceste țări, precum și crearea unui sistem financiar stabil și rezonabil, protejând în același timp resursele și mediul înconjurător.
 
Banca de dezvoltare KfW este lider în susținerea microfinanțării responsabile și durabile și deține cote de participare în instituțiile financiare din întreaga lume orientate spre grupul-țintă respectiv.

 

Banca de dezvoltare KfW este principala bancă de dezvoltare din Germania și dispune de cel mai înalt rating de creditare posibil, AAA sau Aaa, stabilit de către companiile internaționale de rating Moody's, Standard & Poor's și Fitch Ratings.

 

  

 

 

DOEN Foundation a fost înființată în 1991 de către loteria olandeză Postcode, care este o loterie națională de caritate. DOEN Foundation consideră că este posibil de a crea o societate ecologică, în care fiecare grup social să își poată aduce contribuția. Astfel, DOEN caută în mod activ oameni întreprinzători și organizații, care pot contribui la realizarea acestei misiuni, deseori oferindu-le suport la implementarea inițiativelor lor prin intermediul unor granturi, credite bănești și contactând persoanele cointeresate. DOEN Foundation finanțează aceste investiții din contribuțiile anuale pe care le primește în baza contractelor de lungă durată de la fondatorul său, loteria olandeză Postcode, și alte două loterii olandeze de caritate (BankGiro Lottery și Friends Lottery).

 

 

 

 

 

IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, este cea mai mare instituție de dezvoltare globală, care se concentrează exclusiv pe sectorul privat. Ea colaborează cu organizații private din peste 100 țări. IFC își folosește capitalul, experiența și influența pentru eradicarea sărăciei extreme și promovarea prosperității generale.

În anul 2013, investițiile efectuate de IFC au atins recordul de 25 miliarde dolari SUA și au dus la crearea locurilor de muncă și stimularea dezvoltării globale.

 

 

 

 

 

TIAA-CREF este o organizație americană care oferă servicii financiare și care are în gestiunea sa active în sumă de peste 564 miliarde dolari SUA. TIAA-CREF deservește aproximativ 4,8 milioane persoane din peste 15.000 instituții. Compania își are sediul în New York și peste 90 oficii regionale pe întreg teritoriul Statelor Unite.

 

Pe lângă multitudinea de produse și scheme de economisire, organizația oferă și asigurări de viață, fonduri comune de investiții, conturi de economii pentru studii, etc.

 

 

 

Fondul de microfinanțare Omidyar-Tufts investește în sectorul serviciilor financiare din țările în curs de dezvoltare. Scopul fondului este de a demonstra investitorilor instituționali importanța microfinanțării.

Fondul de microfinanțare face parte din fondul Universității Tufts și a fost înființat în 2005 prin donația efectuată în favoarea universității respective de către Pierre Omidyar, fondatorul eBay, și soția acestuia, Pam, care au fondat împreună Omidyar Network.

Universitatea Tufts (www.tufts.edu) are trei filiale în Massachusetts, SUA, și anume în Boston, Medford/Somerville și Grafton, și o filială în Talloires, Franța. Ea este recunoscută ca fiind una din principalele universități de cercetare. Datorită rezultatelor academice, Universitatea se bucură de reputația internațională drept o instituție ce pregătește studenți, care își fac ulterior cariere impresionante în multe domenii.

Acționarii Omidyar-Tufts sunt Fondul de microfinanțare Omidyar Tufts, care deține acțiuni cu valoarea nominală de 13,2 milioane Euro, și Ohana-Holdings LLC (a familiei Omidyar) cu acțiuni cu valoarea nominală de 1,3 milioane Euro.

 

 

 

 

BIO se concentrează asupra finanțării proiectelor de dezvoltare, fiind fondată în anul 2001 în cadrul cooperării belgiene de dezvoltare pentru a susține sectorul privat din țările în curs de dezvoltare. BIO susține instituțiile financiare, fondurile de investiții, întreprinderile și proiectele de infrastructură private. Având un capital în sumă de peste 600 milioane Euro, BIO oferă produse de finanțare pe termen lung direct sau prin intermediari.

De asemenea, BIO finanțează programele de asistență tehnică pentru clienții săi, precum și studiile de oportunitte si realizare. Una din cerințele BIO față de partenerii săi de afaceri este aplicarea standardelor sociale și de mediu. BIO activează ca un partener suplimentar pentru instituțiile financiare tradiționale, care combină profitul financiar și stimulează dezvoltarea economică.

BIO este membră a organizației EDFI – Instituții Financiare Europene de Dezvoltare.

 

 

 

 

 

FMO (compania olandeză de finanțare a dezvoltării) este banca olandeză de dezvoltare. Scopul FMO este promovarea creșterii stabile a sectorului privat de pe piețele noi prin intermediul investițiilor în proiecte antreprenoriale ambițioase. FMO consideră că un sector privat puternic este foarte important pentru dezvoltarea economică și socială, deoarece permite oamenilor să își folosească propriile aptitudini și să își îmbunătățească calitatea vieții.

Compania își concentrează activitatea în trei sectoare cu o importanță majoră pentru dezvoltare:

  • Instituții financiare;
  • Energie;
  • întreprinderi agricole, produse alimentare și resurse de apă.

Datorită portofoliului de investiții de 6,2 miliarde Euro, FMO este una din cele mai mari bănci europene pentru dezvoltarea sectorului privat.

 

 

 

 


ResponsAbility Investments AG este lider în rândul companiilor independente de gestionare a activelor din lume, specializându-se în efectuarea investițiilor în principalele sectoare de dezvoltare ale economiilor în curs de dezvoltare – finanțe, agricultură, sănătate, educație și energie. Compania oferă finanțare întreprinderilor, modelul de business al cărora se orientează spre populația cu venituri mici, stimulând astfel creșterea economică și progresul social.

Înființată în 2003, în prezent ResponsAbility gestionează active de peste 1,9 miliarde dolari SUA, investiți în peste 450 companii din peste 80 țări. Compania își are sediul în Zurich, dar există și companii înregistrate în Paris, Lima, Mumbai și Nairobi. Printre acționarii companiei se numără multe companii respectabile de pe piața financiară a Elveției, precum și angajații săi. ResponsAbility deține licența FINMA – autoritatea de supraveghere a pieții financiare elvețiene.

 

 

 

 

 

PROPARCO finanțează operațiuni care sunt:

  • justificate din punct de vedere economic;
  • social corecte;
  • prietenoase mediului;
  • financiar profitabile.

Accentul este pus pe sectoarele de producere, sistemele financiare și infrastructură. PROPARCO investește în regiunile geografice, care includ piețele mari în curs de apariție și cele mai săraci țări, menținând în același timp standarde înalte de responsabilitate socială și conservare a resurselor naturale.

În anul 2013 PROPARCO a avut în gestiunea sa un portofoliu în sumă de 3,4 miliarde Euro în peste 60 țări.

 

 

 

Fundația pentru Dezvoltare și Condiții de Viață Minime din El Salvador, FUNDASAL, este o organizație non-profit, care își concentrează activitatea în domeniul dezvoltării comunităților locale în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai ale familiilor cu resurse financiare limitate. FUNDASAL oferă cu succes finanțare comunităților cu resurse limitate pentru proiecte ce țin de construcția și îmbunătățirea locuințelor.

 

 

 

 

MicroVest este o companie care oferă consultații în domeniul investițiilor private, cu sediul în Washington. Compania a fost înființată în anul 2003, misiunea sa fiind crearea piețelor financiare pentru a servi oamenilor săraci. MicroVest căută soluții durabile pentru a susține necesitățile financiare ale lucrătorilor din cele mai sărace pături ale populației, folosind instrumente de investiții cu beneficii sociale, dar și cu profituri financiare pentru investitori.

 

 

 

 

Fondul de microfinanțare GAWA este un fond de investiții cu sediul în Luxembourg, care investește în instituții ce oferă microfinanțare; scopul său este asigurarea profiturilor financiare pentru investitorii săi, precum și a beneficiilor măsurabile pentru comunitățile cu venituri reduse.

Fondul dispune de un capital de 21 milioane Euro colectat în exclusivitate de investitori privați și instituționali din Europa. GAWA este un co-investitor în ProCredit împreună cu MicroVest, colaborarea lor bazându-se pe viziuni strategice și sociale comune.