ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Planul Juncker: 820 milioane de EUR drept suport dublu oferit de către FEI și grupul ProCredit companiilor inovatoare

 

20 iulie 2017

 

Fondul european de investiţii (FEI) şi grupul ProCredit  vor oferi o sumă suplimentară de 450 milioane de Euro companiilor inovatoare mici şi mijlocii (IMM-uri), astfel, fondul de finanțare destinat sprijinirii întreprinderilor din unsprezece țări va atinge cifra de 820 milioane de Euro.

 

Finanțarea cu suportul FEI este disponibilă în cadrul grupului ProCredit și vizează companiile care utilizează tehnologii noi și oferă produse noi în una din cele unsprezece țări unde este disponibilă facilitatea de finanțare (Germania, Albania, Serbia, FYROM, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, România, Moldova, Ucraina și Georgia). Până în prezent, peste 1000 de IMM-uri inovatoare au deja încheiate acorduri de finanțare, în cadrul acestui proiect, cu bancile grupului ProCredit, acest număr urmând să crească în viitor.

 

Aceste acorduri au fost semnate conform inițiativei Comisiei Europene privind proiectul InnvFin, cu susținerea programului UE de cercetare şi inovare Orizont 2020. Inițiativa InnovFin oferă băncilor participante posibilitatea de a acorda companiilor inovatoare credite asigurate cu o garanției oferită de către FEI.  Semnarea acordurilor corespunzătoare în statele membre ale UE a avut loc cu sprijinul Fondului European pentru Investiții Strategice (EFSI). EFSI constituie pilonul central al Planului de Investiții pentru Europa al Comisiei Europene, cunoscut, de asemenea ca “Planul Juncker”. 

 

Directorul executiv al FEI, Pier Luigi Gilibert, a declarat: “Suntem nespus de bucuroși că acordurile de garantare InnovFin, încheiate cu băncile ProCredit, aduc rezultate pozitive. Rețeaua dezvoltată a grupului ProCredit  în combinație cu experiența în creditarea IMM-urilor  asigură faptul că creditele garantate de CE sunt ușor accesibile în cele unsprezece țări. Aceste tranzacții vor permite companiilor să beneficieze de finanțare din partea UE, astfel contribuind la stimularea inovării în Europa.”

 

Vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen responsabil de ocuparea forței de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: "Comisia înțelege că întreprinderile mici generează locuri de muncă și asigură dezvoltare în Europa. Facilitarea accesului la finanțare, de care acestea au nevoie pentru a inova, dezvolta și genera locuri de muncă, este o metodă efectivă prin care UE oferă sprijin întreprinderilor mici și mijlocii din Europa. Aș vrea să urez mult succes companiilor, care vor beneficia de finanțare."

 

Borislav Kostadinov, membru al comitetului de conducere ProCredit General Partner AG (unica entitate responsabilă de gestionarea a ProCredit Holding AG & Co. KGaA) a adăugat: “InnovFin în mod sigur a contribuit la modernizarea  ÎMM-urilor în  țările de operare a grupului. Datorită relațiilor de parteneriat  stabilite cu un număr mare de ÎMM-uri inovative, băncile ProCredit au posibilitatea de a finanța proiecte inovatoare din diferite sectoare, în special producere. Suntem bucuroși că FEI și grupul ProCredit au decis extinderea acestui program de succes.”

 

Despre FEI

Din această perspectivă, FEI promoveaza obiectivele Uniunii Europene de susținere a inovăriii, cercetării și dezvoltării, antreprenoriatului, creșterii economice și creării de locuri de munca.

 

Fondul European de Investiţii (FEI) face parte din grupul Băncii Europene de Investiţii. Misiunea principală a FEI este de a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, prin facilitarea accesului la finanțare. FEI elaborează și dezvoltă instrumente de capital de risc, de microfinantare si garantare destinate acestui segment de clienți. Din această perspectivă, FEI promoveaza obiectivele Uniunii Europene de susținere a inovăriii, cercetării și dezvoltării, antreprenoriatului, creșterii economice și creării de locuri de munca. Mai multe informații privind activitatea FEI în cadrul EFSI găsiț aici.

  

Despre grupul ProCredit

 

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul în Frankfurt am Main, Germania, este compania-mamă a grupului internațional ProCredit, care include bănci orientate către întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM-uri) din Europa de Est și Sud-Est. Grupul ProCredit de asemenea operează în America de Sud și Germania. Acțiunile companiei sunt tranzacționate în segmentul Prime Standard al bursei de valori din Frankfurt. Acționarii principali ai ProCredit Holding AG & Co. KGaA includ investitorii strategici Zeitinger Invest și ProCredit Staff Invest (mecanismele de investiți pentru angajații ProCredit), DOEN Participaties BV (Regatul Țărilor de Jos), KfW Development Bank și IFC (parte a grupului Băncii Mondiale). Conform Actului bancar german, la nivel consolidat ProCredit Holding AG & Co. KgaA se află sub supravegherea Autorității Federale de supraveghere financiară din Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) și a Băncii Federale a Germaniei. Mai multe informații puteți găsi pe pagina web a companiei www.procredit-holding.com.

 

Despre planul Juncker

 

Planul de Investiții pentru Europa, cunoscut, de asemenea ca “Planul Juncker”, constituie una dintre prioritățile majore ale Comisiei Europene. Are ca scop stimularea investițiilor pentru crearea locurilor de muncă și asigurarea dezvoltării prin utilizarea eficientă a fondurilor de finanțare noi și existente, înlăturarea  obstacolelor în calea investițiilor și asigurarea vizibilității și suportului tehnologic proiectelor de investiții. 

 

Fondul European pentru investiții strategice (EFSI) constituie pilonul central al Planului Juncker. Acesta oferă garanții împotriva primei pierderi, ceea ce permite BEI să investească în mai multe proiecte, deseori asociate cu un nivel mai înalt de risc. EFSI deja a obținut rezultate impresionante. Se preconizează că proiectele și acordurile aprobate pentru finanțare în cadrul EFSI la momentul de față, vor mobiliza mai mult de 209 miliarde de Euro în investiții și vor sprijini circa 427,000 IMM-uri din 28 state membre. 

 

Despre InnovFin

 

InnovFin SME Guarantee Facility a fost instituit în cadrul inițiativei "InnovFin – finanțare UE pentru inovatori" elaborată în cadrul programului UE de cercetare şi inovare Orizont 2020 -. Facilitatea oferă garanții și contragaranții pentru finanțăriîntre  25,000 Euro - 7.5 milioane Euro în scopul facilitării accesului la finanțare pentru companiile inovatoare mici şi mijlocii (IMM-uri), precum şi companiilor mici de capitalizare medie (cu pînă la 499 de angajați). Facilitatea este gestionată de FEI și  pusă în aplicare cu ajutorul intermediarilor financiari  – băncilor și altor instituții financiare – în statele membre ale UE și statele asociate. În cadrul acestei facilități, intermediarii financiari  beneficiază de garanția din partea UE și FEI în cazul pierderilor care derivă din activitatea de finanțare prin împrumut, acoperită de facilitatea dată.

 

 Persoane de contact:

 

FEI: David Yormesor

Tel.: +352 24 85 81 346, E-Mail: d.yormesor@eif.org

 

ProCredit Holding: Andrea Kaufmann

Tel.: + 49 69 95 14 37 138, E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com   

 

Comisia Europeană: Enda McNamara

Tel.: + 32 (0)2 29 64 976, E-Mail: enda.mcnamara@ec.europa.eu