ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Grupul BEI semnează primul acord de garanție în Georgia, Moldova și Ucraina în cadrul inițiativei EU4Business

           

 

Tallinn/Kiev/Luxemburg, 26 octombrie 2017

 

Grupul BEI semnează primul acord de garanție în Georgia, Moldova și Ucraina în cadrul inițiativei EU4Business

 

Bancă Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții  (FEI) – denumite împreună Grupul BEI – au semnat astăzi primele acorduri de garanție cu compania ProCredit Holding și filialele acesteia pentru a sprijini finanțarea în valoare de 100 milione Euro a întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM-uri) din Georgia, Moldova și Ucraina în cadrul inițiativei EU4Business.

 

Aceste acorduri vor permite băncilor ProCredit din țările menționate să faciliteze accesul la finanțare pentru ÎMM-urile locale, oferind o garanție în valoare de 70% pentru fiecare credit, și să extindă finanțarea în condiții favorabile, inclusiv cerințele reduse privind gajul. Se preconizează că semnarea celor trei acorduri de garanție va elibera fonduri de finanțare suplimentare pentru întreprinderile mici și mijlocii și în cele din urmă va crea locuri de muncă și oportunități de afaceri noi în Georgia, Moldova și Ucraina. Garanțiile oferite sunt finanțate de Uniunea Europeană prin Fondul de Investiții în Vecinătate (Neighbourhood Investment Facility) în cadrul inițiativei EU4Business.

 

Grupul BEI și-a unit forțele cu Uniunea Europeană pentru a consolida dezvoltarea economică în statele semnatare ale Acordurilor de Asociere cu UE – și anume Georgia, Moldova și Ucraina – prin oferirea sprijinului financiar și tehnic, destinat ÎMM-urilor din țările menționate. UE sprijină dezvoltarea sectorului privat în statele Parteneriatului Estic prin intermediul inițiativei EU4Business facilitînd accesul la finananțare pentru ÎMM-uri, îmunătățind mediul de afaceri și oferind servicii de consultanță antreprenorilor locali. 

 

Vice-Președintele BEI Vazil Hudak, responsabil pentru Ucraina și Georgia, a declarat: “Sprijinirea ÎMM-urilor se numără printre prioritățile Grupului BEI pentru că finanțarea acestor întreprinderi contribuie la creșterea economică, inovații, ocuparea forței de muncă. Prin acordurile de garanție, încheiate cu partenerul nostru ProCredit Holding și filialele acestuia, vom sprijini ÎMM-urile din statele membre ale Acordurilor de Asociere cu UE, facilitînd accesul la finanțare pe termen lung  pentru a asigura dezvoltarea proiectelor noi și creșterea stabilă.

 

Vice-Președintele BEI Alexander Stubb, responsabil pentru Moldova, a declarat: “Susținerea oferită de Grupul BEI, menită să consolideze sectorul ÎMM-urilor, contribuie la diversificarea economică prin creșterea cotei afacerilor mici în ceea ce ține de generarea PIB. Sectorul ÎMM-urilor are o importanță deosebită nu numai din punct de vedere economic, dar și politic, pentru că stă la baza dezvoltării clasei de mijloc care asigură stabilitatea politică și îmbunătățirea condițiilor de viață.

 

Hubert Cottogni, Șef Departament Management Mandate, FEI, a menționat: “Este o etapă importantă pentru Grupul BEI, astfel,BEI și FEI în premieră și-au unit eforturile pentru a sprijini aceste trei acorduri de garanție în Georgia, Moldova și Ucraina. Datorită suportului financiar oferit de UE, acordurile menționate vor asigura susținerea afacerilor în cele trei țări în momentul în care accesul la finanțare rămîne o preocupare majoră pentru un număr mare de companii.”

 

Borislav Kostadinov, Membru al Conducerii ProCredit Holding, companiei-mame a grupului ProCredit, cu sediul în Frankfurt pe Main (Germania), a adăugat: “Suntem bucuroși că ProCredit a devenit primul grup de bănci care a semnat acordurile de garanție în cadrul inițiativei EU4Business pentru operațiunile sale desfășurate în Georgia, Moldova și Ucraina. Datorită relațiilor de parteneriat  stabilite cu un număr mare de ÎMM-uri inovative din aceste trei state, suntem convinși că evenimentul de astăzi va stimula investiții noi pentru modernizarea sectorului respectiv.”

 

Informații generale:

 

Despre BEI:

BEI este o instituție financiară a Uniunii Europene de clasa AAA, bazată pe politici, care acumulează fonduri pe piețele de capital, pentru a transmite sursele de finanțare investițiile eligibile, care vin să sprijine politicile și prioritățile UE. BEI transmite mai departe avantajele financiare pe care le obține prin beneficii cum ar fi dobânzi atractive și scadențe îndelungate pentru proiectele care se clasează înalt în raport cu obiectivele UE și sunt consecvente cu angajamentul Băncii de a sprijini investițiile solide, sustenabile. Experiența vastă a BEI în finanțarea proiectelor, expertiza sectorială internă și cunoașterea aprofundată a politicilor Europene facilitează identificarea proiectelor care corespund atât priorităților naționale cât și celor ale UE. BEI evaluează proiectele din perspectiva aspectelor tehnice, economice, financiare, de mediu și sociale, precum și a riscurilor de creditare, prevede instrumentele corespunzătoare de atenuare și condiționare, și ajută la structurarea proiectelor în conformitate cu standardele UE. Astfel, BEI activează în calitate de promotor al politicilor UE în afara UE, contribuie la diseminarea celor mai bune practici și facilitează participarea altor finanțatori în proiecte de prioritate pentru UE.

 

Despre FEI:

Fondul European de Investiţii (FEI) face parte din grupul Băncii Europene de Investiţii. Misiunea principală a FEI este de a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, prin facilitarea accesului la finanțare. FEI creează și dezvoltă capital de risc și capital de creștere, instrumente de garantare și de microfinanțare, care vizează în mod specific acest segment de piață. În cadrul acestui rol, FEI urmărește îndeplinirea obiectivelor UE de sprijinire a inovării, cercetării și dezvoltării, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

 

Despre ProCredit Holding

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul în Frankfurt am Main, Germania, este compania-mamă a grupului global ProCredit, care include bănci orientate către întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM-uri) din Europa de Sud-Est și Europa de Est. Grupul ProCredit de asemenea operează în America de Sud și Germania. Acțiunile companiei sunt  tranzacționate în segmentul Prime Standard al bursei de valori din Frankfurt. Acționarii principali ai ProCredit Holding AG & Co. KGaA includ investitorii strategici Zeitinger Invest și ProCredit Staff Invest (mecanismele de investiți pentru angajații ProCredit), DOEN Participaties BV (Regatul Țărilor de Jos), KfW Development Bank și IFC (parte a grupului Băncii Mondiale). În calitate de companie superioară din cadrul grupului conform Legii bancare germane, la nivel consolidat ProCredit Holding AG & Co. KgaA se află sub supravegherea Autorității federale de supraveghere financiară din Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) și a Băncii Federale a Germaniei. Mai multe informații puteți găși pe pagina web a companiei: www.procredit-holding.com

 

Despre EU4Business:

EU4Business – inițiativă UE menită să stimuleze creșterea economică și să sprijine ÎMM-uri în eforturi de a-și valorifica pe deplin potențialul în șase state ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina). [Second sentence out]

Pentru mai multe informații despre EU4Business, vă rugăm să vizitați: www.eu4business.eu

 

 

Pentru informații suplimentare puteți contacta:

 

EIB: Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352 4379 83334/mob.: +352 621 459 234

Shirin Wheeler s.wheeler@eib.org, tel.: +44 207 375 9670 / Mobile: +44 7827 445611

Website: www.eib.org/press - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

Follow us on Twitter @eib  www.facebook.com/EuropeanInvestmentBank/

 

ProCredit Holding: Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding,

Tel.: +49 69 951 437 138: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com