ProCredit Bank

ProCredit Bank

Rata procentuală LIBOR / EURIBOR / TDA/ AIR12M

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştinţă că începând cu 15 Septembrie 2017 intră în vigoare noile rate procentuale.

 

Rata procentuală

Începând cu

15 Septembrie 2017,

(% anual)

Începând cu

15 August 2017,

(% anual)

LIBOR 1.4550% 1.4477 %
EURIBOR - 0.2710% - 0.2710 %
TDA 9 12.50 % 12.50 %
AIR12M 7.88 % 8.36 %
AIR6M 6.56% 6.78 %

 

Vă atragem atenția asupra faptului că ratele procentuale LIBOR / EURIBOR / TDA 9 / AIR12M sunt rate  variabile şi se modifică odată la 6 luni. Prin urmare, clienții a căror rată la credit este variabilă şi ataşată la LIBOR / EURIBOR / TDA 9 / AIR12M, vor avea rate procentuale noi, iar graficul de rambursare va fi revizuit.
Rata LIBOR / EURIBOR este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele cu termen mai mare de 1 an, care au fost debursate în dolari SUA, EURO, sau indexate în Lei.
TDA 9 este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în Lei , pe un termen mai mare de 1 an (pentru creditele eliberate pînă la data de 27 iunie 2016).
AIR12M este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în Lei ( pentru creditele eliberate începînd cu data de 28 iunie 2016).                                                               
LIBOR (London Interbank Offered Rate) - rata medie procentuală la creditele debursate pe piața internațională. LIBOR este cel mai frecvent indicator al ratelor procentuale în lume, pe termen scurt, fiind calculat de către Asociația Bancherilor Britanici.
EURIBOR (European Interbank Offered Rate) - rata minimă sau de bază la creditele debursate pe piaţa europeană. Indicatorul de referinţă este calculat de Federația Europeană Bancară, care reprezintă interesele instituțiilor de creditare în ţările din zona Euro, precum și Islanda, Norvegia, Elveția și Asociația Piețelor Financiare.
TDA 9 - rata dobânzii la depozitele la termen de 9 luni la ProCredit Bank 
AIR12M - rata de referință formată din media costului financiar al tuturor fondurilor atrase de către Bancă în ultimele 12 luni calculată la finele lunii precedente.
AIR 6M - rata de referință formată din media costului financiar al fondurilor atrase de către Bancă în ultimele 6 luni calculată la finele lunii precedente.
********************
Vă informăm că începînd cu 01 februarie 2017 indicele de referinţă EURIBOR6M luat în consideraţie la calcularea ratei dobînzii la credite va fi calculat la valoarea zero (în cazul revizuirei ratei procentuale), dat fiind faptul că acesta indică o valoare negativă.